توضیحات کاره

بسم الله الرحمن الرحیم.محمدرحمانی هستم فوق لیسانس کامپیوتردرحال حاضر عکاسی کارمیکنم

چهارساله درحوزه عکاسی وروتوش چهره کار میکنم خداروشکر که هرمشتری اومده راضی بوده ازکارم روتوش صورت باکیفیت بالا کارخودرابه مابسپارید.یاحق

 

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

عکس روتوش شده تحویل مشتی داده میشود

    انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

    فروشنده‌ی این کاره به مرخصی رفته است.

    سایر کاره های mohammadrahmani5-48