توضیحات کاره

دیگر نگران بی خبری از زمان انتخاب واحد و یا زمان دریافت کارت ورود به جلسه تان نباشید:

من میتونم برای یک نیمسال تحصیلی اطلاعات مهم تقویم دانشگاهی پیام نور را در تاریخ های اعلام شده برای هر کدام اطلاع رسانی کنم.

مثل: انتخاب واحد، حذف اضافه، دریافت کارت ورود به جلسه و ...

انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

فروشنده‌ی این کاره به مرخصی رفته است.

سایر کاربرانی که به این کاره علاقه داشتند، این کاره‌ها را نیز پسندیده‌اند :

loading

سایر کاره های mmolavi