توضیحات کاره

کلیه ثبت نام های اینترنتی از جمله وام ازدواج، بیمه بیکاری، سایت های ماشین ، بورس و کارگزاری های مختلف و هر آنچه که شما در نظر دارید را همراه با کد پیگیری در اختیار شما قرار دهم.

در صورت وجود هرگونه سوال یا ابهام قبل از ثبت سفارش با من در ارتباط باشید

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

نام نویسی در تمامی سایت ها همراه با کد رهگیری 

    انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

    برای 1ثبت نام   در 1 روز
    اگر پروژه خاص و یا شرایط خاصی را درنظر دارید که در باکس بالا نیامده، پروژه اختصاصی خود را درخواست دهید.

    سایر کاره های min1