توضیحات کاره

من میتونم هر نوع متن انگلیسی (غیر تخصصی و تخصصی)  رو در مدت زمان معین با توجه به اندازه متن مورد نظر شما ترجمه کنم.

حتی می تونم تصاویر رو هم ترجمه کنم و فارسیشون رو براتون بسازم.

قیمت با توجه به متن فارسی و نوع متن انگلیسی خواهد بود و هر صفحه فارسی با فونت 14 B nazananin و فاصله خطوط 1.5 محاسبه خواهد شد.

متن های انگلیسی : 5000 تومان

نمونه متن 1:

Gelatin

Abstract: Gelatin is one of the most versatile biopolymers and has numerous applications in food, confectionery, pharmaceutical/medical, cosmetic, and technical products. This is also reflected by the more than 300 000 metric tonnes of gelatin produced annually worldwide. Gelatin has been investigated and studied by scientists at least since the early 20th century but has been applied in foods even before this. Gelatins are derived from the parent protein collagen, and the origin of the parent collagen and the severity of the extraction procedures determine the properties of the final gelatin. Today gelatins are produced mainly from bovine and porcine sources, but gelatin may also be extracted from fish and poultry. This chapter focuses on the manufacturing of mammalian gelatin, and the connection between the chemical compositions and the structure-function relationship of gelatins from mammalian sources, and from cold and warm water fish species.  

ترجمه متن 1:

ژلاتین

چکیده: ژلاتین یکی از پرکاربردترین بیوپلیمرها در مواد غذایی، شیرینی پزی، دارویی/ پزشکی، آرایشی و بهداشتی و محصولات فنی می باشد. تولید سالانه بیش از سیصد هزار تن ژلاتین در سرتاسر دنیا نشان دهنده این مهم می باشد. ژلاتین از اوایل قرن بیستم مورد مطالعه و بررسی توسط دانشمندان قرار گرفته، هرچند استفاده از این محصول در مواد غذایی پیش تر از این زمان می باشد. ژلاتین ازمشتقات خانواده پروتئین کلاژن می باشد که منبع پروتئین کلاژن و نحوه استخراج آن، خواص ژلاتین تولید شده را مشخص می نماید. امروزه ژلاتین عمدتا از منابع گاوی و خوکی تولید می شود، ولی احتمال استخراج آن از ماهی و طیور نیز وجود دارد. دراین فصل تولید ژلاتین پستانداران و ارتباط بین ترکیبات شیمیایی و ساختار ژلاتین حاصل از پستانداران و انواع گونه های ماهی موجود در آب های سرد و گرم  پرداخته می شود.

نمونه متن 2:

Migraine Headache
Migraine is characterized by recurrent attacks of unilateral pulsating headache, associated with
nausea and/or photophobia and phonophobia [110]. Its lifetime prevalence is around 14 % [111]. Two subtypes are encountered: migraine without aura and migraine with aura. Migraine without aura is characterized by headache with
some specifi c aspects and symptoms associated. Migraine with aura is characterized by the presence of transient focal neurological symptoms (e.g., visual or sensory symptoms) that precede or accompany the headache [110]  

ترجمه متن 2:

سردردهای میگرنی

میگرن با حملات سردرد برگردنده ضربان دار یک طرفه همراه با  تهوع و/ یا ترس (حساسیت به) از نور و صدا شناخته می شود [110]. شیوع آن تقریبا 14 درصد است [111]. در این بین با دو زیر گروه مواجه می شویم: میگرن بدون اورا[1] و میگرن همراه با اورا. میگرن بدون اورا، به وسیله سردردهای همراه با برخی از نشانه ها و علایم خاص مشخص می گردد. میگرن همراه با اورا با حضور علائم گذرای عصبی (مثل علائم بینایی یا حسی) که قبل یا همراه با سردرد به وجود می آیند قابل شناسایی است [110].

 

 

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

متن ترجمه شده با هردو پسوند pdf  و word تایپ شده

    انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

    فروشنده‌ی این کاره به مرخصی رفته است.

    سایر کاربرانی که به این کاره علاقه داشتند، این کاره‌ها را نیز پسندیده‌اند :

    loading