توضیحات کاره

آموزش تایپ ده انگشتی،کاملا تست شده،همراه با ویدیو آموزشی

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

برنامه کامپیوتری و ویدیو آموزشی

    انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

    فروشنده‌ی این کاره به مرخصی رفته است.

    سایر کاره های mhrazmjoo123