توضیحات کاره

شاید شما تا به حال تو شرایط اورژانس و موقع‌یت‌ی که مرگ یا زنده‌گی یه انسان بسته‌گی به عمل‌کرد سریع شما داشت‌ه باش‌ه قرار ن‌گرفت‌ه باش‌ین و شاید هم تا آخر عمرتون هم با چنین صحنه‌ای مواجه ن‌ش‌ین؛ اما یه لحظه یه تجربه‌ی ذهن‌ی ایجاد کن‌ین و خودتون رو تو این موقع‌یت (مثلاً سر سفره نشست‌ین و موقع غذاخوردن، لقمه تو گلوی یک‌ی از افراد دور سفره گیر می‌کن‌ه. تصادفات جاده‌ای تو ایران حدود ۳۰ تا-۴۰٪ کل سوانح دنیا است، ممکن‌ه نفر بعدی که دچار این سانحه می‌ش‌ه شما، خانواده‌ی شما و یا حادثه‌ای باش‌ه که جلو روی شما اتفاق می‌افت‌ه و…) تصور کن‌ین؛ آماده‌گی مواجه شدن با این شرایط رو دارین؟

در این دوره‌ی آموزش‌ی شما با به‌روزترین راه‌نماهای احیای قلب‌ریوی و برخورد با موارد اورژانس، سوانح و صدمات در کودک‌ان و بالغ‌ین هم‌راه با فیلم‌های آموزش‌ی معتبر آشنا خواه‌ید شد. تمرین و تکرار این آموزش‌ها، آماده‌گی شما در مواجهه با این شرایط اورژانس را بالا برده و قدرت تصمیم‌گیری مناسب و به هنگام را برای‌تان به هم‌راه خواه‌د داشت.

در صورت وجود هرگونه سوال یا ابهام قبل از ثبت سفارش با من در ارتباط باشید

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

فایل ۸۹ صفحه‌ای pdf به هم‌راه فیلم‌های آموزشی درون‌کار
 

نوع محتواهای ارسالی: متنی (pdf یا word)،  
حجم کل محتوای ارسالی: 2.6MB

    انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

    با توجه به زمان آخرین فعالیت فروشنده، پیشنهاد می‌کنیم قبل از ثبت سفارش به ایشان پیام دهید و از پاسخگویی ایشان مطمئن شوید.

    سایر کاره های زنده‌ باد زنده‌گی