توضیحات کاره

تبدیل فایل های صوتی (صدای فیلم، دکلمه، صدای اساتید محترم و ...) به متن با رعایت کامل اصول نگارشی.

هر 2 دقیقه هزار تومان. (در صورتی که فایل دریافتی از لحاظ کیفیت صدا و سرعت صحبت کردن خیلی تند و غیرقابل فهم باشد، همچنین زمان فایل زیاد باشد؛ قیمت گذاری بر اساس هر کلمه خواهد بود.)

برای فایل های صوتی بیشتر از 20 دقیقه یک پروژه اختصاصی ثبت کنید.

در صورتی که قسمتی از فایل شما،قابل تشخصیص نباشد،در فایل تایپ شده، بار نگ متفاوت، زمان تایپ خواهد شد.

در صورتی در فایل شما یک تا 4 کلمه انگلیسی باشد بدون تغییر در هزینه این کار انجام میشود . در صورتی که فایل شما از تعداد زیادی  از کلمات انگلیسی تخصصی تشکیل شده باشد، هزینه هر کلمه به صورت مجزا 5 تومان محاسبه میشود.

 

 

 

 

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

پس از پایان پروژه یک فایل word  با فرمت و فونت مورد نظرشمامشتری گرامی، به شما تحویل داده خواهد شد.

  • تحویل به صورت: word، pdf
  • به زبان: فارسی، انگلیسی، سایر (طبق توضیحات کاره)

توضیح کارشناس تضمین کیفیت «انجام میدم» :

نمونه ای از رونویسی انجام شده توسط این کاربلد را مشاهده و بررسی نمایید

مرور جزئیات و ثبت درخواست پروژه اختصاصی

سفارش گیری این کاره متوقف شده است.
ثبت سفارش برای این کاره فقط از طریق پروژه اختصاصی ممکن است.