توضیحات کاره

پروژه های شما توسط نرم افزار SAP 2000، ETABS و یا به صورت دستی متناسب با درخواست شما انجام خواهد شد.

مدت زمان انجام پروژه بستگی به پروژه ی شما خواهد داشت لذا قبل از ثبت سفارش از طریق گزینه سوال از فروشنده پروژه خود را معرفی نموده تا اطلاعات دقیق در اختیار شما قرار گیرد.

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

شما پس از خرید و بعد از یک مدت توافقی مشخص از بنده یک فایل pdf دریافت خواهید کرد.

    انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

    فروشنده‌ی این کاره به مرخصی رفته است.

    سایر کاربرانی که به این کاره علاقه داشتند، این کاره‌ها را نیز پسندیده‌اند :

    loading

    سایر کاره های ICDE