توضیحات کاره

فرمول نویسی های پیشرفته اکسل، تهیه نمودار و داشبورد براساس هر ساعت کار 30 هزار تومان و به نوع کار تخفیف هم شامل حال مشتری می شود.

در صورت وجود هرگونه سوال یا ابهام قبل از ثبت سفارش با من در ارتباط باشید

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

یک فایل اکسل شامل نتیجه و داده های تحویل شده

    مرور جزئیات و ثبت درخواست پروژه اختصاصی

    قیمت پایه  برای  هر ساعت کار 1 روز 30,000 تومان
    سایر خدمات اختصاصی (نیازمند بررسی)   توافقی
    ثبت سفارش برای این کاره فقط از طریق پروژه اختصاصی ممکن است.

    سایر کاره های mahtab.tada-45