توضیحات کاره

  • تایپ متن انگلیسی هر 250 کلمه (1صفحه)600 تومان
  •  تایپ متن فارسی هر 250 کلمه 500تومان 

 

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

مطابق سفارش مشتری انجام خواهد گرفت

  • به زبان: فارسی، انگلیسی
  • تحویل به صورت: word، pdf، tex، سایر (مطابق توضیحات کاره)

انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

فروشنده‌ی این کاره به مرخصی رفته است.

سایر کاره های mahsa.ahmadi6-67