توضیحات کاره

هر برنامه ساده 20 هزار تومن

پروژه های اختصاصی نیاز به برسی

در صورت وجود هرگونه سوال یا ابهام قبل از ثبت سفارش با من در ارتباط باشید

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

-نسخه اجرایی برنامه

-سورس کد در صورت نیاز و با احتساب قیمت جداگانه

    مرور جزئیات و ثبت درخواست پروژه اختصاصی

    قیمت پایه  برای  هر برنامه ساده 3 روز 20,000 تومان
    سایر خدمات اختصاصی (نیازمند بررسی)   توافقی
    ثبت سفارش برای این کاره فقط از طریق پروژه اختصاصی ممکن است.

    سایر کاره های mahha1-51