توضیحات کاره

هر برنامه ساده 20 هزار تومن

پروژه های اختصاصی نیاز به برسی

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

-نسخه اجرایی برنامه

-سورس کد در صورت نیاز و با احتساب قیمت جداگانه

    مرور جزئیات و ثبت درخواست پروژه اختصاصی

    فروشنده‌ی این کاره به مرخصی رفته است.
    ثبت سفارش برای این کاره فقط از طریق پروژه اختصاصی ممکن است.

    سایر کاره های mahha1-51