توضیحات کاره

گویندگی،‌ دوبله و نریشن با لحن منحصر به فرد،‌ برای تیزر، آگهی، مستند، متون ادبی و روایی
با شیوه بیان و آکسان گذاری های حرفه ای. و امکان ارائه خروجی صدای ادیت و تصحیح شده آماده برای استفاده پروژه های گوناگون.

تعرفه گویندگی برای هر دقیقه 90 هزار تومان خواهد بود.

 

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

فایل کامل با کیفیت 320 بصورت حرفه ای و نویزگیری شده برایتان ارسال می گردد.

    انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

    فروشنده‌ی این کاره به مرخصی رفته است.

    سایر کاره های maher1-67