توضیحات کاره

انجام تحلیل های آماری تخصصی بر روی انواع داده ها، ورود داده ها در نرم افزار،استفاده از نرم افزارهای آماری و ریاضی متناسب با داده ها،

مدلسازی آماری، تحلیل خروجی نرم افزار

در صورت وجود هرگونه سوال یا ابهام قبل از ثبت سفارش با من در ارتباط باشید

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

فایل داده ها با فرمت نرم افزار مورد نظر، خروجی در قالب نرم افزار مورد نظر، فایل word یا pdf تحلیل آماری متناسب با داده ها

    انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

    برای تحلیل هر نمودار   در 0 روز
    اگر پروژه خاص و یا شرایط خاصی را درنظر دارید که در باکس بالا نیامده، پروژه اختصاصی خود را درخواست دهید.