توضیحات کاره

من کارشناسی ارشد آمار از دانشگاه فردوسی هستم. 11 سال سابقه تدریس و کار با نرم افزارهای آماری را دارم. 8 سال مشاور آماری دانشکده دندانپزشکی مشهد بوده ام.

پروژه های آماری را با کیفیت عالی و تحلیل کامل در قالب فایل pdf و word تحویل شما میدهم.

ورود داده ها به spss: هر سوال پرسشنامه 50تومن. یعنی هزینه ورود یک پرسشنامه 10 سوالی 500 تومن. و اگر 100 نفر به این پرسشنامه پاسخ دهند هزینه ورود اطلاعات 50000 تومن است.

در صورتی که فایل اکسل اطلاعات را داشته باشید هزینه ای دریافت نمیشود.

 آماره های توصیفی و جداول و نمودارهای آماری: هر جدول و نمودار 5000 تومن

پایایی پرسشنامه: 10000 تومن

تست نرمال بودن: 5000* تعداد دمتغیرها

آزمون تی: 7000* تعداد متغیرها

همبستگی: 15000 

آنالیز واریانس: تعداد مدل*20000

سایرآزمونها نیز انجام میشود .

در صورت وجود هرگونه سوال یا ابهام قبل از ثبت سفارش با من در ارتباط باشید

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

پس از انجام سفارش فایل word  یا pdf( به دلخواه شما) همراه با جداول و تحلیل کامل آماری و آماده جهت تحویل پروژه

    مرور جزئیات و ثبت درخواست پروژه اختصاصی

    قیمت پایه  برای  هر نمودار و جدول 2 روز 5,000 تومان
    سایر خدمات اختصاصی (نیازمند بررسی)   توافقی
    ثبت سفارش برای این کاره فقط از طریق پروژه اختصاصی ممکن است.

    سایر کاره های Alireza