توضیحات کاره

ترسیم انواع سه نما با اتوکد----قیمت هر سه نما 3000تومان

ترسیم اواع پلان با اتوکد----بسته به نوع پلان قیمت ها متفاوت

ترسیم انواع پروفیل های طولی و عرضی----هر پروفیل 20000تومان

ترسیم انواع نقشه های توپوگرافی----هر نقشه 100000

و در نهایت انجام هرکاری که مربوط به نقشه برداری باشد.

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

کلیه کارهایی که با نرم افزار قابل اجام و پرینت گرفتن باشند در غالب یک pdf تحویل میدهم.

و کارهایی که به صورت دستی ترسیم میشوند را برای فرد پست میکنم.

و بازهم بستگی به نیاز کاربر دارد.

    انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

    فروشنده‌ی این کاره به مرخصی رفته است.

    سایر کاره های m_devile