توضیحات کاره

من سولات ریاضی شما را در تمام پایه ها پاسخ می دهم. قیمت هر سوال:
 • در سطح دبیرستان 1000 تومان درسطح دانشگاه سوالی 2000تومان
  در صورت وجود هرگونه سوال یا ابهام قبل از ثبت سفارش با من در ارتباط باشید
 • مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

   

  پاسخ تمامی سوالات ریاضی تمام پایه ها به همراه راه حل آن مسئله

   انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

   هر سوال اضافه +2 روز +1,000 تومان
   برای هر سوال در سطح دبیرستان   در 2 روز
   با توجه به زمان آخرین فعالیت فروشنده، پیشنهاد می‌کنیم قبل از ثبت سفارش به ایشان پیام دهید و از پاسخگویی ایشان مطمئن شوید.
   اگر پروژه خاص و یا شرایط خاصی را درنظر دارید که در باکس بالا نیامده، پروژه اختصاصی خود را درخواست دهید.

   سایر کاره های مهران سپهریان