توضیحات کاره

معمولا دانشجوهایی که تصمیم دارن در خارج از کشور ادامه تحصیل بدن می بایست یه استاد راهنما که بسیار به تخصص آنها نزدیک باشه در دانشگاهی که می خواهند ادامه تحصیل بدن، پیدا کنن. این کار معمولا وقت گیر بوده و با توجه به محدودیت زمان می تواند برای شما دردسر ساز باشد. من میتونم این کار را برای شما انجام بدم و اساتید بسیار نزدیک به رشته تخصصی شما را براتون پیدا کنم. 

هزینه پیدا کردن هر استاد راهنما با توجه به تخصصی که شما درخواست دارید و تطابق آن با آنچه در سایت دانشگاه در صفحه شخصی استاد آمده است، 10 هزار تومان برای هر استاد راهنما خواهد بود

هزینه پیدا کردن استاد راهنمایی که آخرین مقالات وی در سالهای گذشته در زمینه تخصصی مورد نظر شما می باشد، 50 هزار تومان خواهد بود.

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

نام استاد، نام دانشگاه، نام دانشکده، نام شهر و کشور محل تدریس استاد راهنما و آدرس سایت دانشگاه و صفحه شخصی استاد و در صورت وجود CV استاد در اختیار شما قرار خواهد گرفت

    انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

    فروشنده‌ی این کاره به مرخصی رفته است.

    سایر کاره های m.mojibi-13