توضیحات کاره

بنده توانایی نوشتن دستورالعمل جوشکاری (WPS,PQR) را در دو فرانید SMAW , GTAW  مطابق با استاندراد ASME SEC IX دارا می باشم.

قیمت هر دستورالعمل تک فرایندی 120 هزار تومان و هر دستورالعمل دو فرایندی 170 هزار تومان می باشد.

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

فایل دستورالعمل تهیه شده به صورت PDF خدمتتان ارائه خواهد شد.
 

    انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

    فروشنده‌ی این کاره به مرخصی رفته است.

    سایر کاره های m.hozhabr-72