توضیحات کاره

موضوع را که راجع بهش باید بنویسم با یک سرى جزئیات به من مى گید و من مى نویسم.

به ازای هر سفارش تا هزار کلمه برای شما نوشته می شود.

نمونه کار:

کمتر کسى هست که دوچرخه سوارى بلد باشد، سوار دوچرخه شده باشد ولى نداند حس سرپایینى یعنى چه. وقتى دیگر پدال نمى زنید.. وقتى باد مى پیچد توى موهایتان.. وقتى خستگى مدت زیادى پدال زدن از بدنتان خارج مى شود.. وقتى دلتان مى خواهد سختى سربالایى را تحمل کنید ولى یک بار دیگر لذت سرپایینى را بچشید. کمتر کسى است که لذت سرپایینى را نچشیده باشد. اما فقط ما هستیم که حالا ذهنمان را باز مى کنیم و فکر مى کنیم که خوب مى شد اگر وقتى در حال پایین آمدن از سرپایینى هستیم، درست همان موقع که خوب سرعت گرفته ایم.. یک هو اوج بگریم و پرواز کنیم..

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

یک فایل ورد

    انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

    فروشنده‌ی این کاره به مرخصی رفته است.

    سایر کاربرانی که به این کاره علاقه داشتند، این کاره‌ها را نیز پسندیده‌اند :

    loading

    سایر کاره های khadijeh