توضیحات کاره

من فارغ التحصیل دانشگاه شهید بهشتی تهران هستم و به زبان انگلیسی تسلط دارم. می توانم متون انگلیسی شما را در اکثر زمینه ها به فارسی ترجه کنم.

پیشنهاد قیمت و زمان برای انجام پروژه بر حسب هر صفحه استاندارد (250 کلمه) می باشد.

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

یک فایل word یا یک فایل pdf

    انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

    فروشنده‌ی این کاره به مرخصی رفته است.

    سایر کاره های kepler7070