توضیحات کاره

من نقشه های معماری دستی شامل پلان ها،نماها و مقاطع رو در نرم افزار اتوکد دوبعدی براتون ترسیم میکنم. قیمت برای هر متر مربع 600تومان.

توجه : سفارش کلیه ترسیمات با طرح های خاص سنتی و... در دو بعد نیز پذیرفته میشود.(قبل از سفارش جهت رفع ابهام بامن در ارتباط باشید.)

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

من فایل اتوکد (dwg) کار رو به شما تحویل میدهم.

    مرور جزئیات و ثبت درخواست پروژه اختصاصی

    فروشنده‌ی این کاره به مرخصی رفته است.
    ثبت سفارش برای این کاره فقط از طریق پروژه اختصاصی ممکن است.

    سایر کاره های kashan.uni.art