توضیحات کاره

قیمت ارائه طرح های آماده کارت ویزیت تک 5000 تومان و دورو 7000 هزار تومان و طراحی طرحهای سفارسی 15000 تومان می باشد

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

یک فایل فشرده به همراه یک فایل طراحی شده با پسوند PSD

    انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

    فروشنده‌ی این کاره به مرخصی رفته است.

    سایر کاره های javanisoftware