توضیحات کاره

(من میتونم نمازو ختم قران انواع چله برای رفتگان شما وکسانی که نمی توانن بخونن بخوانم )

 • ختم قران هرجز ده  هزارتومان *
 • انواع چله 2هزارتومان
 • نمازهررکعت 2هزارتومان *

خواهشمندم کسانی که دوست دارن به من اطلاع بدن سریع برایشان به امید خداوند انجام میدم

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

اطلاعات کامل ازخودم درصورت پیگیری کارشان به مشتری می دهم 

  مرور جزئیات و ثبت درخواست پروژه اختصاصی

  فروشنده‌ی این کاره به مرخصی رفته است.
  ثبت سفارش برای این کاره فقط از طریق پروژه اختصاصی ممکن است.

  سایر کاره های ندا23