توضیحات کاره

من میتونم psd دلخواه شما را به قالب وردپرس تبدیل کنم یا اینکه قالب شما را به طور دلخواه واستون ویرایش کنم

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 تمام فایل های استفاده شده و قالب مد نطر شما

    مرور جزئیات و ثبت درخواست پروژه اختصاصی

    سفارش گیری این کاره متوقف شده است.
    ثبت سفارش برای این کاره فقط از طریق پروژه اختصاصی ممکن است.

    سایر کاره های ***