توضیحات کاره

سابفه کاری : در حال نگارش کتاب

نوشتن جملات و داستان کوتاه یک صفحه ایی با مضمون عرفانی  

نمونه داستان کوتاه:

هنگام تولد هرانسانی˓همه ی اطرافیان اوازمتولد شدن و به دنیا آمدنش خوشحالند ولی این انسان آن قدر کوچک است که از قدرت عقل وفهم عاجز است ونمی تواند از به دنیا آمدن خودش خوشحال باشد. این اتفاق دقیقا درهنگام مرگ وترک حیات هم تکرارمی شود˓همه ی اطرافیان اندوهگین وعزادارند˓اما این انسانی که این بارخیلی بزرگتر شده و دارای قدرت عقل وفهم است˓دیگر روح در بدن ندارد که بخواهد برای مرگش عزاداری کند واندوهگین باشد.

در حقیقت همه ی ما˓نه شروع مان دست خودمان است ونه پایان مان. تمام هنرمندی ما بین این دو رویداد اتفاق می افتد. اگر خوب زندگی کردیم و مردم یاد وخاطره خوبی ازما داشتند˓قطعا آن خوشحالی که نتوانستیم موقع تولد درک کنیم˓نصیبمان می شود˓ولی اگرخوب زندگی نکردیم و خاطره بد در ذهن مردم باقی ماند˓ قطعا آن اندوه وغم موقع مرگ که احساسش نکردیم بعد از مرگ گریبان مان را می گیرد.

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 ۶ جمله براتون مینویسم فقط۱۰۰۰ تومان پس از خرید یه فایل ورد تقدیمتان می گردد

    انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

    فروشنده‌ی این کاره به مرخصی رفته است.

    سایر کاره های javad.hosseini513