توضیحات کاره

لیست هندبوک ها :

1- استاندارهای جهانی

استاندارد انجمن مهندسان مکانیک امریکا   ASME Standard

استاندارد انجمن فلزات امریکا   ASM Standard

استاندارد انجمن تست مواد امریکا   ASTM Standard

استاندارد انجمن جوش امریکا   AWS Standard

استاندارد انجمن تاسیسات ساختمانی امریکا   ASHRAE Standard

2- ساخت و تولید

هندبوک مهندسی ساخت و تولید  

SME Tool and Manufacturing Handbook

هندبوک مهندسی ساخت و تولید - والکر  

Handbook of Manufacturing Engineering - J.M.Walker 

هندبوک ماشین کاری CNC - آلن اوربی  

CNC Machining Handbook - alen overby

هندبوک اندازه گیری وتلرانس - پاول دراکه  

Dimensioning and Tolerancing Handbook - Paul J.Drake

هندبوک پروسه های ساخت - جیمز برالا    

Handbook Manufacturing Processes - James G.Brala

هندبوک محاسبات ماشینکاری و فلزکاری - رونالد والش  

Hanbook of Machining and Metalworking Calculations - Ronald A.Walsh

مرجع مهندسان ساخت و تولید - دال کوشال  

Manufacturing Engineer's Reference Book - Dal Koshal

3 - طراحی مکانیکی

هندبوک طراحی ماشین - شیگلی و میشکه - ویرایش 2  

Standard Handbook ofMachine Design - J.E.Shigley & Ch.R.Mischke - 2nd Ed

هندبوک طراحان سازه های فولادی - بروکنبروگ - ویرایش 3  

 Structural Steel Designer's Handbook - R.L.Brockenbrough & F.S.Merritt - 3nd Ed

هندبوک طراحی سیستم های مکانیکی - نوکاه  

 The Mechanical System Design Handbook - D.L.Nwokah & Y.Hurmuzla   

4 - حرارت و  سیالات

هندبوک کنترل شیرها - فیشر - ویرایش 3  

Control Valve Handbook - Fisher - 3nd Ed

هندبوک تجهیزات پایپینگ - فرانکل - ویرایش 2  

Facility Piping Systems Handbook - M.Frankel -2nd Ed

هندبوک توربین گازی - مهروان بویس - ویرایش 3  

Gas Torbine Engineering Handbook - Mehervan Boyce - 3rd Ed

هندبوک تهویه مطبوع - شان وانگ - ویرایش 2  

Hanbook of Air Conditioning and Refrigeration - Shan K.Wang - 2nd Ed 

هندبوک نمودارهای ترمودینامیک - یاس  

Hanbook of Thermodynamic Diagrams - C.L. Yaws

هندبوک انتقال گرما - بیجان  

Heat Transfer Handbook - A. Bejan & A. D. Kraus

هندبوک مهندسی گرما - فرانک کریت  

The CRC Handbook of ThermalEngineering - Frank Kreith

هندبوک انتخاب شیرآلات - زاپه  

 Valve Selection Handbook - R . W. Zappe - 4th Ed

5 - علم و مهندسی مواد

هندبوک مهندسی مواد - شاکلفورد والکساندر - ویرایش 3

  Materials Scince and Engineering Handbook - J.F.Shacklford & W.Alexander - 3nd Ed

هندبوک انتخاب مواد - میر

  Handbook of Materials Selection - Myer . Kutz

هندبوک نانو تکنولوژی - میلر و سراتو - ویرایش 10   

 The Handbook of Nanotechnology - J.C.Miller & R.M.Serrrato 10nd Ed

هندبوک مواد برای طراحی ساخت - کارلوس هارپر - ویرایش 3  

Handbook of Materials for Product Design - Charles A.Harper - 3nd Ed

هندبوک مهندسی خوردگی - پیر روبرگ

  Hanbook of Corrosion Engineering - Pierre R.Roberge

هندبوک مواد برای طراحی محصول - کارلس هارپر - ویرایش 3  

Handbook of Materials for Product Design - Charles A.Harper - 3nd Ed

6 - هندبوک های عمومی مهندسی مکانیک

هندبوک مهندسان مکانیک کوتز-مایر - ویرایش2

هندبوک مهندسی مکانیک فرانک کریت

هندبوک مکانیزم ها و ابزارهای مکانیکی چیرونیس - ویرایش 3

هندبوک مهندسی سازه چن وای فاه

هندبوک مهندسی ریچارد دورف

هندبوک معادلات دیفرانسیل دانیل ویلینگر - ویرایش 3

هندبوک نیوماتیک میلز

هندبوک ارتعاشات هریس - ویرایش 5

 

***هر سفارش شامل یک هندبوک میباشد***

 

 

انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

فروشنده‌ی این کاره به مرخصی رفته است.

سایر کاره های HosseinEng