توضیحات کاره

آیا ازکمبود اعضای کانال خود ناراضی هستید؟

آیا دوست داریداعضای کانال خودرا افزایش داده  در کانال خود تبلیغ درج نمایید و از این طریق کسب درآمد کنید

ما اعضای کانالتان را در کوتاه ترین زمان افزایش می دهیم

برای عدم ریزش اعضا روی کیفیت پستهای خود تمرکز کنید

درصورت ریزش اعضا هیچ مسئولیتی را به عهده نخواهیم گرفت

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

ممبر واقعی تلگرام از طریق اد اجبار

  • افزایش ممبر به: کانال
  • نوع ممبرها: واقعی
  • موقعیت جغرافیایی ممبرها: ایرانی
  • فعالیت ممبرها: فعال

توضیح کارشناس تضمین کیفیت «انجام میدم» :

روش جذب اعضا در این کاره به صورت ادممبر خودکار می باشد

انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

فروشنده‌ی این کاره به مرخصی رفته است.

سایر کاره های hh-128