توضیحات کاره

استخاره به معنای طلب خیر از پروردگار و نوعی مشورت با وی برای انجام دادن یا ترک یک کار می باشد.

استخاره به انواع "مأثور" و "غیر مأثور" و نیز "با اجازه" و "بی نیاز به اجازه" تقسیم می شود. زنجیرۀ استخارۀ "با اجازه" معمولا به معصوم می رسد!

استخاره روشهای مختلفی دارد که معروفترین آنها استخاره با تسبیح و یا استخاره با قران می باشد.

استخاره نوعا در هنگام تردید و تحیر در انجام کاری یا ترک آن قابل انجام است و باید برای کاری معقول و مشروع باشد درغیر اینصورت باطل است. مثلا استخاره برای خرید یک ملک (صحیح و غیر غصبی) جایز است اما استخاره برای برگرداندن قرض گرفته شده به طلبکار باطل است!

نیت در استخاره از اهمیت بسیاری برخوردار است که در صورت عدم رعایت باز نتیجۀ درستی بدنبال نخواهد داشت.

نیت مشخصا باید برای "انجام یک کار" یا "ترک یک کار" باشد نه به صورت: "این کار را انجام بدهم یا نه؟"

استخاره ای که من برای شما می گیرم پس از اینکه نیت درست طبق آنچه گفته شد انجام دادید، با "تسبیح" و از نوع "با اجازه" (مجرب و دارای اثرات معنوی بسیار) می باشد.

البته ناگفته نماند که اثرات معنوی و مجرب بودن این استخاره، مربوط به صاحب اجازۀ آن و سلسلۀ نورانی آن است و به بنده هیچ ارتباطی ندارد!

توجه فرمایید که رایگان بودن این "کاره" بمنزلۀ بی اعتباری استخاره و یا تشویق شما به یک استخارۀ نادرست نیست!

انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

فروشنده‌ی این کاره به مرخصی رفته است.

سایر کاربرانی که به این کاره علاقه داشتند، این کاره‌ها را نیز پسندیده‌اند :

loading

سایر کاره های hassan