توضیحات کاره

همکاری در زمینه‌های GIS، زمین آمار و سنجش از دور.

نرم افزارهای ArcGIS,ERDAS,ILWIS,VarioWin, Google Earth و ...

انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

فروشنده‌ی این کاره به مرخصی رفته است.

سایر کاربرانی که به این کاره علاقه داشتند، این کاره‌ها را نیز پسندیده‌اند :

loading