توضیحات کاره

بنده می توانم پوستر هایی برای تبلیغات کسب وکارتان برایتان طراحی کنم تا فروش شما افزایش یابد
درازای طراحی هرپوستر ۲۰۰هزارتومان دریافت می گردد

در صورت وجود هرگونه سوال یا ابهام قبل از ثبت سفارش با من در ارتباط باشید

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 یک فایلjpeg.

    انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

    انجام بیش از یک بار اصلاحات   +20,000 تومان
    برای طراحی یک پوستر   در 2 روز
    اگر پروژه خاص و یا شرایط خاصی را درنظر دارید که در باکس بالا نیامده، پروژه اختصاصی خود را درخواست دهید.