توضیحات کاره

قیمت یک استوری+پست:30000تومان

به ازای هراستوری+پست اضافه 20000تومان

در صورت وجود هرگونه سوال یا ابهام قبل از ثبت سفارش با من در ارتباط باشید

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

فایلpsd فایل jpg

    انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

    هر پست یا استوری اضافه +1 روز +20,000 تومان
    برای یک پست یا یک استوری   در 2 روز
    اگر پروژه خاص و یا شرایط خاصی را درنظر دارید که در باکس بالا نیامده، پروژه اختصاصی خود را درخواست دهید.