توضیحات کاره

 • برنامه ریزی ما کاملا شخصیه و با توجه به خود دانش آموز برنامه ریزی انجام میشود .
 • وبرای یک هفته ای طراحی میشود.
 • که هزینه ی هر هفته 5،000تومان می باشد.

 

در صورت وجود هرگونه سوال یا ابهام قبل از ثبت سفارش با من در ارتباط باشید

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 
 • پس از گفتن شرایط تان مثل:پایه تحصیلی،برنامه هفتگی،حداکثر مطالعه در روز،و......برنامه ای برای یک هفته به شما ارائه میشود.

  انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

  برای یک هفته برنامه ریزی   در 1 روز
  اگر پروژه خاص و یا شرایط خاصی را درنظر دارید که در باکس بالا نیامده، پروژه اختصاصی خود را درخواست دهید.

  سایر کاره های saberi