توضیحات کاره

قیمت تدوین هر دقیقه ویدیو 150 هزار تومان هست که اگر چیز های اضافه دیگری بود با هم بر سر قیمت به توافق میرسیم

در صورت وجود هرگونه سوال یا ابهام قبل از ثبت سفارش با من در ارتباط باشید

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

فایل کامل ویدیو

    مرور جزئیات و ثبت درخواست پروژه اختصاصی

    قیمت پایه  برای  یک دقیقه 2 روز 150,000 تومان
    سایر خدمات اختصاصی (نیازمند بررسی)   توافقی
    ثبت سفارش برای این کاره فقط از طریق پروژه اختصاصی ممکن است.