توضیحات کاره

در مراحل اپلای برای اخذ پذیرش از دانشگاه های خارج از کشور و یا شغل در کمپانی های بین المللی نیاز است شما لیست سوابق تحصیلی و کاری خود را تهیه نمایید. من می توانم این کار را به صورت حرفه ای برای شما انجام دهم

تهیه CV  دانشگاهی و کاری انگلیسی=  190  هزار تومان (حداکثر 3 صفحه)
 

تشریح روند کار: برای مدارک مورد اشاره، فرمی برای شما ارسال خواهد شد که طی آن اطلاعات لازم در مورد سوابق خود را تکمیل کرده و سپس با استفاده از اطلاعات داده شده، مدارک مورد نظر شما تولید خواهد شد.

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

فایل ورد و PDF مدارک تهیه شده

    مرور جزئیات و ثبت درخواست پروژه اختصاصی

    سفارش گیری این کاره متوقف شده است.
    ثبت سفارش برای این کاره فقط از طریق پروژه اختصاصی ممکن است.

    سایر کاره های freelancer2020