توضیحات کاره

ایجاد مدل سه بعدی از طرج معماری شما توسط نرم افزار اسکچ آپ

گرفتن مقطع-پرسپکتیو از پروژه مورد نظر

رندرگیری با نرم افزار Vray به صورت  حرفه ای.

زمان مورد نیاز برای ارائه: 5 روز

قیمت ارائه شده برای مدلسازی سه بعدی یک ساختمان، بدون طراحی داخلی، یا یک واحد به همراه طراحی داخلی است.

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

یک فایل از مدل سه بعدی با پسوند SKP

فایلهای تصویری رندر با پسوند JPG و PNG

    مرور جزئیات و ثبت درخواست پروژه اختصاصی

    فروشنده‌ی این کاره به مرخصی رفته است.
    ثبت سفارش برای این کاره فقط از طریق پروژه اختصاصی ممکن است.

    سایر کاره های فاطمه