توضیحات کاره

قیمت گزاری بر اساس مقطع تحصیلی دانش اموز می باشد. هر چه مقطع تحصیلی بالتر باشد قیمت بالتر خواهد بود
چئن مسزان ساعات مدرسه بیشتر و دروس سخت تر و به مراتب برنامه ریزی با دقت بیشتری را می طلبد.

در صورت وجود هرگونه سوال یا ابهام قبل از ثبت سفارش با من در ارتباط باشید

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

یک فایل pdf و اگر دانش اموز در مقاطع کنکور بود مانند دهم و یازدهم و دوازدهم یک سری نکات را در قالب ویدئو ارائه خواهم داد.

    انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

    برای برنامه ریزی ساده   در 3 روز
    اگر پروژه خاص و یا شرایط خاصی را درنظر دارید که در باکس بالا نیامده، پروژه اختصاصی خود را درخواست دهید.

    سایر کاره های fhomayooni_1632