توضیحات کاره

انجام پروژه های آماری رشته روانشاسی مشاوره و علوم تربیتی با نرم افزار SPSS. از جمله تحلیل همبستگی، رگرسیون، تحلیل تمایز، همبستگی بنیادی، تحلیل واریانس، اندازه های مکرر، آزمون های ناپارامتریک و ....

 

انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

فروشنده‌ی این کاره به مرخصی رفته است.

سایر کاربرانی که به این کاره علاقه داشتند، این کاره‌ها را نیز پسندیده‌اند :

loading

سایر کاره های f.kzr-18