توضیحات کاره

وظایف ادمین تلگرام شما:

بارگذاری مطللب

بارگذاری عکس

نظرسنجی و گرفتن بازخورد از اعضای کانال برای خدمت بهتر

پاسخگو بودن به سوالات ااعضای کانال

طراحی پوستر یا بنر

در صورت وجود هرگونه سوال یا ابهام قبل از ثبت سفارش با من در ارتباط باشید

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

خدماتی مثل بارگذاری مطلب/عکس/نظرسنجی ارائه میشود همچنین پاسخگو بودن به سوالات اعضای کانال و طراحی بنریا عکس نوشته

    انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

    برای 15 روزدر کانال هایی با حداکثر3000 عضو   در 1 روز
    اگر پروژه خاص و یا شرایط خاصی را درنظر دارید که در باکس بالا نیامده، پروژه اختصاصی خود را درخواست دهید.

    سایر کاره های f.6211