توضیحات کاره

نقشه های دستی ، کروکی ها و نقشه های معماری شما را در اتوکد ترسیم می‌کنم.

ترسیم نما، مقطع و سایت پلان در صورت نیاز شما.

با رعایت ضوابط و مقررات .

با درج اندازه گذاری و توضیحات لازم و جزئیات قابل فهم .

برای شما زیر قیمت ، هر متر مربع ۵۰۰ تومان.

 

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

تحویل نقشه ها به صورت عکس های با کیفیت، فایل pdf یا فایل اتوکد بنا به درخواست مشتری صورت می گیرد.

    انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

    فروشنده‌ی این کاره به مرخصی رفته است.

    سایر کاره های esmaeelzadeh