توضیحات کاره

نقشه های طراحی شده دستی شما را اماده تحویل می کنم.

اگر بخواهید برایتان نقشه طراحی می‌کنم و برای ان نما و مقطع وسایت رسم می‌کنم. و کانسپت ها را به عنوان هدیه تقدیم میکنم.

برای جزئیات با من در ارتباط باشید.

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

pdf یا فایل اتوکد

    انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

    فروشنده‌ی این کاره به مرخصی رفته است.

    سایر کاره های esmaeelzadeh