توضیحات کاره

من براتون یه بسته حاوی والپیپر برای اندروید و ویندوز ارسال کنم تا صفحه دسکتاپ رایانه یا صفحه اصلی اندرویدتان را متفاوت کنید.

*نکته*اگر این سفارش را به تنهایی ثبت کنید،چیزی دریافت نمی کنید. در حقیقت صرفا به خاطر این که قیمت ها رو حتی کمتر از 1000 تومن انتخاب کنم، مجبور شدم این طوری قیمت گذاری کنم. .پس باید قبل از ثبت سفارش ، از همین صفحه بسته هایی که می خواهید را انتخاب کنید*

انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

سفارش گیری این کاره متوقف شده است.

سایر کاره های عرفان صابری