توضیحات کاره

کلمات، موجودات عجیبی هستند. قدرت عجیبی در آن ها نهفته است که می توانند جهانی را با خاک یکسان کنند و از نو بسازند. آن ها می توانند بهترین دوست بشر باشند و او را به بالاترین درجات برسانند و از طرفی دیگر بدترین دشمن وی باشند و او را به اعماق دردسر و رنج بیفکنند.

اگر می اندیشید که به نیروی آن ها احتیاج دارید، من کسی هستم که می توانم قدرت ان ها را برای شما آزاد کنم تا در خدمت شما قرار بگیرند.

در صورت وجود هرگونه سوال یا ابهام قبل از ثبت سفارش با من در ارتباط باشید

مرور جزئیات و ثبت درخواست پروژه اختصاصی

قیمت پایه  برای  یک متن حداقل 200 کلمه ای 2 روز 15,000 تومان
سایر خدمات اختصاصی (نیازمند بررسی)   توافقی
ثبت سفارش برای این کاره فقط از طریق پروژه اختصاصی ممکن است.

سایر کاره های عرفان شاه