توضیحات کاره

 1. طراحی ساختمان های فولادی و بتنی با نزم افزارهای ETABS &SAP
 2. طراحی پی با نرم افزارSAFE
   
 3. طراحی سوله و طراحی سازه های اجرایی 
   
 4. انجام پروژه های دانشجوی وپلانهای معماری

با کمترین هزینه بیشترین بازدهی را دریافت خواهید کرد.
 

توجه توجه:

هزینه کم در نظر گرفته شده برای دانشجویانی که میخواهند با کمترین هزینه بهترین نتیجه را کسب کنند.

 

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 
 1. فایلهای zipشده که شامل فرمتهای:
 • Autocad
 • Etabs
 • Safe 
 • Sapو... متناسب با پروژه.

  انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

  سفارش گیری این کاره متوقف شده است.

  سایر کاره های ***