توضیحات کاره

ترجمه انگلیسی به فارسی در زمینه علوم پایه بخصوص رشته های شیمی و زیست و پزشکی رو میتونم براتون انجام بدم.

مدت زمان تخمینی هفت روز

هزینه تخمینی صفحه ای 70000ریال

هزینه و زمان برحسب نوع متن هم بعد ازدیدن متن تغییرمیکنه و این مقادیر تنها تخمینی از زمان و هزینه واقعی هستند

حتما برای هر سفارش پروژه ی اختصاصی ثبت کنید تا قیمت را بر اساس کار شما تعیین نمایم.

نمونه کار:

Thus, while Darwinian principles were originally proposed to explain the evolution of organisms, similar rationale appears to underline tumor progression. These events may lead to cellular heterogeneity, particularly since new mutations can arise due to loss-of-function of negative cell cycle regulators such as P53 and perhaps even by gain-of-function of positive cell cycle regulators such as RAS, leading  to persistent cell division and a statistical chance of errors in replication 

بنابراین، در حالی که اصول داروینی در اصل برای توضیح تکامل ارگانیسم پیشنهاد شده بود، یک منطق مشابه در زمینه پیشرفت تومورنیزپدیدار میشود. این حوادث ممکن است منجر به عدم تجانس سلولی شود، به ویژه پس از جهش های جدیدی که می تواند به علت از دست دادن عملکرد تنظیم کننده های منفی چرخه سلولی مانند 53P، و شاید حتی با افزایش عملکرد تنظیم کننده های مثبت چرخه سلولی  مانند RAS،افزایش پیداکنند، که منجر به تقسیم سلولی پایدار و یک شانس آماری خطاها دررونویسی خواهد شد.

 

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

متن خودتون رو بصورت فایل وورد میتونین تحویل بگیرین

    انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

    فروشنده‌ی این کاره به مرخصی رفته است.

    سایر کاربرانی که به این کاره علاقه داشتند، این کاره‌ها را نیز پسندیده‌اند :

    loading

    سایر کاره های elina89