توضیحات کاره

قیمت گذاری براساس زمان تحویل و دشواری وزمانبری برنامه متغیر می باشد.باتوجه به اینه که بنده نیز دانشجو هستم حتما توجه به شرایط مالی شمانیز دارم.

در صورت وجود هرگونه سوال یا ابهام قبل از ثبت سفارش با من در ارتباط باشید

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

براساس خواسته های شما بهمراه یک فایل از توضیحات دستورات به همراه خود پروژه اصلی و حتی از اسکرین سیستم خودم براتون فیلم میگیرم اگه برنامه ی مورد نظر رانداشته باشید.

    انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

    توضیحات کد   +15,000 تومان
    برای یک پروژه سطحی   در 4 روز
    اگر پروژه خاص و یا شرایط خاصی را درنظر دارید که در باکس بالا نیامده، پروژه اختصاصی خود را درخواست دهید.