توضیحات کاره

بسم الله الرحمن الرحیم

با سلام عزیزان من میتونم برای گذشتگان تون روزه استیجاری بگیرم

(هر روز روزه فقط ۸ هزار تومان)

در صورت وجود هرگونه سوال یا ابهام قبل از ثبت سفارش با من در ارتباط باشید

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

قبولی و برطرف شدن حکم روزه هایی که بر کردنتان هست.

    انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

    برای ۱ روز روزه   در 1 روز
    اگر پروژه خاص و یا شرایط خاصی را درنظر دارید که در باکس بالا نیامده، پروژه اختصاصی خود را درخواست دهید.

    سایر کاره های dayan9060