توضیحات کاره

من می توانم در زمینه شبکه های اجتماعی دستیار شما باشم و آنها را مدریت و بروز رسانی کنم و شبکه اجتماعی شما را مطابق سلیقه شما بهینه کنم

روزانه بین 3 الی 6 پست به درخواست کارفرما درج میشود

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

بعد از سفارش در اسرع وقت سعی میگردد مدیریت صفحه محول شده خوبی انجام شود و همه مدیریت های لازم برای صفحه انجام خواهد شد

1. بروزرسانی شبکه اجتماعی شما

2. افزایش بازید

3. پست گذاری حرفه ای

    مرور جزئیات و ثبت درخواست پروژه اختصاصی

    فروشنده‌ی این کاره به مرخصی رفته است.
    ثبت سفارش برای این کاره فقط از طریق پروژه اختصاصی ممکن است.

    سایر کاره های btccit