توضیحات کاره

برای یک فرمول محاسباتی، برنامه ای به زبان برنامه نویسی python ایجاد میکنم تا برای محاسبات پی در پی، مجدد نیاز به اعمال محاسبات نباشد و باعث تسریع زمان این کار شود. برای مثال برای فرمون : y = ax^2 + 64a - 34x / 6a محاسبه مقدار y بوسیله دو ورودی مقداری x و a که توسط فرد وارد میشود در حالت عادی بسیار مشکل است اما بوسیله برنامه طراحی شده فقط مقدار مشخص متغیر های x و a را به برنامه داده و مقدار خواسته شده (y) را به ما میدهد. *** برای بدست اوردن سرعت (v) در معادله سرعت زمان (t) . کافی است زمان را در برنامه وارد کنیم تا سرعت را به ما بدهد و برای برای تکرار ان نیاز نیست مجدد ان را در فرمول بگذاریم : v = 655t^2 + √t + 500
در صورت وجود هرگونه سوال یا ابهام قبل از ثبت سفارش با من در ارتباط باشید

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 برای ایجاد برنامه معادله را به ما میدهید و میگویید کدام متغیر معلوم و کدام مجهول میباشد و ما نیز برنامه را برای شما ارسال میکنیم

    انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

    برای 1 فرمول تبدیل شده به برنامه   در 2 روز
    با توجه به زمان آخرین فعالیت فروشنده، پیشنهاد می‌کنیم قبل از ثبت سفارش به ایشان پیام دهید و از پاسخگویی ایشان مطمئن شوید.
    اگر پروژه خاص و یا شرایط خاصی را درنظر دارید که در باکس بالا نیامده، پروژه اختصاصی خود را درخواست دهید.

    سایر کاره های علیرضا دانشور