توضیحات کاره

کار با الستریتور و فوتوشاپ.....ادیت و افکت های ناب.......طراحی دیجیتالی صورت    خوراک من است

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

برای نمونه کار مسیج بدید

    مرور جزئیات و ثبت درخواست پروژه اختصاصی

    فروشنده‌ی این کاره به مرخصی رفته است.
    ثبت سفارش برای این کاره فقط از طریق پروژه اختصاصی ممکن است.

    سایر کاره های BehradinfinitY