توضیحات کاره

 • ثبت شرکت
 • ثبت نام کد اقتصادی
 • ثبت نام ارزش افزوده
 • راه اندازی سیستم مالی
 • ثبت رویدادها
 • حقوق و دستمزد
 • معاملات فصلی
 • ارزش افزوده
 • صورتهای مالی
 • اظهارنامه مالیاتی
 • مالیات
 • بیمه
در صورت وجود هرگونه سوال یا ابهام قبل از ثبت سفارش با من در ارتباط باشید

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

با قیمت پایه فایل حقوق و دستمزد نمونه، استهلاک دارایی های ثابت نمونه و یک نمونه کدینگ مناسب ارائه خواهد شد به همراه انجام کدینگ بر روی نرم افزار مشتری محترم با توجه به نوع فعالیت بازرگانی یا خدماتی آن.

دقیقا فایل های حقوق و دستمزد و محاسبه استهلاک به همراه مشاوره مختصر در خصوص بایگانی های مورد نیاز برای بررسی های مالیاتی آتی جهت اداره امور مالیاتی. یعنی مدارک مورد نیاز برای دفاع از مالیات و یا حضور در هیئت های مالیاتی را نیز ارائه خواهم نمود. مدارکی همچون صورتحسابهای فروش و خرید به همراه هزینه های اساسی و قراردادها که همگی بصورت الکترونیکی اسکن شده و در فایلی مجزا نگهداری شوند.
چنانچه نیاز به همکاری های بیشتر جهت امور حسابداری یا اختصاصا مالیاتی مانند انجام فصلی معاملات فصلی یا ارزش افزوده و یا مشاوره مالیاتی یا پیگیری وضعیت پرونده مالیاتی نیاز باشد قیمت آن بصورت توافقی تعیین خواهد شد.
همچنین جهت بستن حسابها در پایان سال، تهیه و ارسال اظهارنامه مالیات بر عملکرد سالانه و تهیه صورت های مالی یا هرگونه گزارش دیگری قیمت بصورت توافقی تعیین خواهد گردید.

  مرور جزئیات و ثبت درخواست پروژه اختصاصی

  قیمت پایه  برای  خدمات مورد نیاز 0 روز 200,000 تومان
  سایر خدمات اختصاصی (نیازمند بررسی)   توافقی
  ثبت سفارش برای این کاره فقط از طریق پروژه اختصاصی ممکن است.